Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

S'Antiquarium Arborense organizat bìsitas a su tzentru istòricu de Aristanis

22/03/2022  - 

S’Antiquarium Arborense organizat itineràrios e bìsitas a su tzentru istòricu de Aristanis e a sa turre de Marianu II.

Su primu itineràriu movet dae pratza Corrias e passat in sas carreras de su tzentru istòricu. Si podent visitare sos monumentos tziviles e religiosos printzipales e sas turres medievales chi sunt bene mantesas e si podent bìere finas a intro.

Pro custu itineràriu si pagat 5 èuros a prètziu intreu e 3,50 a prètziu minimadu. Sos grupos cherent nessi de 15 persones e sos pitzinnos finas a sos 6 annos non pagant.

Pro cantu atenet a sa turre de Marianu, si podet intrare a bìere sos tres pianos chi sunt bene mantesos. Sos grupos cherent nessi de 15 persones (o classes de istudiantes dae sos 6 a sos 17 annos) e si pagat 2 èuros a billete intreu e 1 èuru a prètziu minimadu. Chie tenet sa Oristano Art Card e sos pitzinnos finas a sos 6 annos non pagant.

Pro prenotare sos itineràrios ghiados si podet telefonare a su n° 0783-791262 o mandare una mail a s’indiritzu visiteguidate@fondazioneoristano.it.

(GF.P.)