Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

Su Bovale

12/05/2022  - 

Su Bovale est unu binu connotu e apretziadu fatu cun s’àghina de sas bìngias de Terraba e Uras ma fintzas Mòguru,  Marrùbiu, Santa Justa, Aressa, Gonnacodina, Gonnostramatza, Masuddas, Mragaxori, Pramas, Pompu, Arcidanu, Sìmaba, Siris. Si pensat chi custa bide siat  arribada in Sardigna in su 1300 (ma podet èssere fintzas a pustis) dae s’Ispagna, cando sos ispagnolos fiant in s’ìsula.

De Bovale nde esistint duas calidades de bide: su Bovale o Bovali sardu, chi ddi narant fintzas Muristellu o Bovaleddu, Bualeddu, Bovale Piticu, Cardinìssia e Cadelanisca, coltivadu agiumai in totue in Sardigna ma su prus in su Mandrolisai e in sa provìntzia de Aristanis, in sa zona de Terraba e su Bovale (Bovali) Mannu o de Ispagna, a pibiones mannos e nieddos, chi si binnenna a pustis, in su mese se santugaine e fintzas a s’acabbu.

Mesturende s’àghina Bovale paris cun Mònica e Cannonau si faghent calidades bonas meda de binu nieddu; cun Bovale ebbia si faghet su Doc Campidano de Terraba

 (MM)